T-Eye

Ons auto camera systeem

Tijdens de praktijkles wordt er met een Twee-camera systeem de hele rijles opgenomen op een sd-card tot 290 graden rondom de lesauto. Met dit systeem kunnen de beelden direct, zonder gebruik van een pc, afgespeeld worden tijdens de les via een scherm om zo de rijinstructeur het hulpmiddel te geven om de verkeerssituatie met de leerling ter plekke te bespreken.

Wat zijn de voordelen van het systeem:

Efficiënter met tijd van kandidaat omgaan door geen pen en papier te gebruiken om verkeerssituaties te tekenen, maar gebruik te maken van beelden;

In een les kan er een bepaalde situatie uitgelicht worden (goede momenten dan wel verbeterpunten). Hierdoor ziet men zijn of haar eigen handelen, waardoor men een bevestiging krijgt van het goed handelen dan wel het sneller kunnen bijstellen van een verbeterpunt. Door een situatie terug te zien op beeld, is het verhaal voor jezelf direct duidelijk.