AVG Privacy Verklaring

Privacyverklaring Verwerkingsovereenkomst

Rijschool Edwin Hillenga (E.W. Hillenga)

De privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden.
Het gestelde in deze verklaring prevaleert daar waar relevant boven de Algemene Voorwaarden. Definities: Als in artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring en geheimhouding

 1. Deze privacyverklaring kan zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook worden gezien als een schriftelijke verwerking overeenkomst.
 2. Hierin staat beschreven welke gegevens we verwerken en waarom, en hoe wij hiermee omgaan.
 3. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) de contactpersoon hiervoor is tebereiken via edwin.hillenga@ziggo.nl of 06 22493034.
 4. Rijschool Edwin Hillenga, Burgemeester Schönfeldsingel 36, 9671 CJ Winschoten is eenbedrijf dat zich bezighoudt met: het geven van rijlessen voor de categorieën B en BE en het begeleiden van leerlingen naar / tijdens een TTT, Examen of een Rijtest.
 5. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
  naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, betaalgegevens, telefoonnummer, e- mailadres, geboortedatum en kandidaatsnummer.
 6. We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:
  Deels omdat die wettelijk verplicht zijn en deels om onze bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.
 7. Bijzondere persoonsgegevens:
  geslacht: om te kunnen aanschrijven met of heer of mevrouw
 8. Rechten.
  Om van uw rechten gebruik te kunnen maken neemt u contact op met edwin.hillenga@ziggo.nl of 06 22493034.
  U heeft het recht om inzicht te krijgen welke gegevens wij van u verwerken.
 9. U heeft het recht om uw gegevens of een deel daarvan te laten wijzigen of verwijderen voor zover ze niet wettelijk verplicht zijn.
 10. Om uw rechten uit 8 en 9 te kunnen uitvoeren zijn wij genoodzaakt uw identiteit vast te stellen.
 11. Als u oordeelt dat wij inzake uw gegevens onterecht handelen kunt u een klacht indienen bij deAutoriteit Persoonsgegevens (AP)
 12. Gegevens worden door ons vernietigd zodra er geen noodzakelijkheid tot bewaring meer is.
 13. Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens tebeveiligen tegen verlies en diefstal en ongeoorloofd verwerken
 14. Geheimhouding, gebruik en beveiliging.
  We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens.
 15. De gegevens zullen niet worden versterkt aan derden tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever of door de wet verplicht.
 16. Gegevens worden door Rijschool Edwin Hillenga niet gebruikt voor andere doeleinden.
 17. Binnen Rijschool Edwin Hillenga maken gebruik van een verwerkingsregister waarin we bijhouden, wie welke gegevens verwerkt.
 18. Alle personen binnen Rijschool Edwin Hillenga hebben actuele kennis van veilig omgaan met gegevens.
 19. Subverwerkers.
  Voor opslag van de gegevens en online programmatuur, kan Rijschool Edwin Hillenga gebruikmaken van externe binnen de EU gesitueerde servers, of van servers in landen met minstens dezelfde beschermingswetten. Met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst volgens de AVG richtlijnen.
 20. Datalekken.
  In geval van datalekken en of kwijtraken van gegeven zullen wij direct maar in ieder geval binnen 72 uur bericht geven aan de Betrokkene en of Verwerkingsverantwoordelijke en indien daartoe verplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).